Inapoi/GoBackInapoi La pagina anterioara

Oferta produselor Homecont:

HOMECONT S.R.L. Bucuresti, Romania

http://www.homecont.ro

Divertisment: "La Cizmaria Informatica"Ofertă generală de produse si servicii,

A.Ce îmi doresc? Va rugăm să începeti citirea cu acest capitol ! *

1. Vă rugăm să începeti citirea ofertei cu acest capitol.*

B.Consultantă si analiză în domeniul software.*

a.) Consultantă privind alegerea solutiei optime software care se potriveste profilului dvs.*

b.) Consultantă privind alegerea solutiei optime hardware care se potriveste profilului dvs.*

c.) Analiză sistem existent si întocmire documentatie pentru licitatii de aplicatii software.*

C.Aplicatii software la comanda. Realizarea de programe după chipul si asemănarea clientului.*

1. Despre Confidentialitatea datelor. Noi ne angajăm să păstrăm confidentialitatea datelor*

2. Pasii principali de realizare a unei aplicatii:*

a.) Există deja un caiet de sarcini sau ceva de la care să pornim?*

b.) Realizare caiet de sarcini sau caiet de cerinte minimale dacă Nu există unul.*

c.) Realizare aplicatie.*

D.Clasa small business. Programe software disponibile pentru instalare:*

1.Homecont 4.0 – program de contabilitate generală:*

2.Bilant 1.1 – program de agregare si urmărire a formularelor centralizatoare:*

3.Furnizori 2.0 – program de urmărire a situatiei facturilor si al plătilor la furnizori:*

4.STOCURI 2.0 – program de evidentă analitică a gestiunii stocurilor.*

5.Imagini 1.0 – program de autoprezentare si stocare imagini tip album.*

E.Clasa ERP. Vă doriti un program din clasa ERP ? Vă doriti un program care "să facă" de toate (contabilitate financiară, stocuri, mijloace fixe, salarii, productie, costuri, comercial, bugete) ?*

1.Câteva cuvinte despre aplicatiile din clasa small business.*

Avantajele unui soft din clasa "small" sunt următoarele: *

Dezavantajele unui soft din clasa "small" sunt următoarele: *

2.Câteva cuvinte despre aplicatiile din clasa ERP:*

Avantajele unui soft din clasa "ERP" sunt următoarele: *

Dezavantajele unui soft din clasa "ERP" sunt următoarele: *

3.Care ar fi scenariul unei instalări ?*

 

 

 1. Ce îmi doresc? Va rugăm să începeti citirea cu acest capitol !

1. Vă rugăm să începeti citirea ofertei cu acest capitol.

Vă recomandăm să cititi următoarele întrebări si să răspundeti pe scurt măcar la o parte din ele trimitând raspunsul apoi la e-mail homecontro@gmail.com.

Dacă vă cunoasteti clar cerinta atunci răspundeti direct la întrebările 1, 2 si 3. În această etapă NU este nevoie să indicati numele organizatiei păstrând anonimatul dvs. sau al organizatiei pt. care lucrati.

Nrc.

Cerinta dvs.

Exemplu de tratare

1

Tipul firmei/organizatiei. Poate fi: SA, SRL RA, ONG, unitate bugetara, unitate militara. Entităti subordonate, Foruri tutelare ?

Se va face referire si la planul de conturi folosit si la extensiile acestuia (analitice), exemple. Exista raportari obligatorii ? (Bilant, anexe, balanta) se vor enumera.

2

Tipul programului ?

Poate fi: de contabilitate generală, stocuri, salarii, furnizori, clienti, distributie, altul; se va mentiona care altul?

3

Numărul de utilizatori concurenti posibil ?

Se va mentiona numărul de PC-uri pe care se instalează.

4

Se doreste ca modulele să fie separate sau sistem integrat ?

Programele se instalează modulat (independent) sau sub formă de aplicatie integrată. La aplicatia integrată modulele comunica între ele si sunt dependente.

5

Retea existentă ?

Tipul retelei. Windows fara/cu server, Novell, NT etc. Descriere scurta a PC-urilor existente.

6

Sistemul/sisteme de operare folosite ?

DOS, WINDOWS, UNIX (altul de care)

7

Toate datele se introduc intr-o singura cladire sau avem si oficii la distanta ?

Numar de oficii la distanta , enumerare, pozitie, distanta

8

Care este modul actual de comunicare cu oficiile la distantă ?

Exista modem, telefon, retea, internet, porumbel, etc. ?

9

Există personal specializat în informatica pentru preluarea programului

Se va mentiona dacă există Oficiu de calcul /IT sau alte persoane cu competente informatice

10

Mai exista alte programe similare în exploatare

Se vor enumera

11

Se doreste preluarea unor date de la aceste programe sau băgăm totul de la "0"

Ce ar trebui bagat de la "0" si ce ar trebui preluat de la alte programe?

12

Am avut o experientă nefastă cu utilizarea unui alt program?

Care program? Din ce cauză?

13

Care sunt principalele necesitati informationale pe care noul program ar trebui să le acopere? Sau mai pe scurt la ce vă asteptati de la noul program?

Se vor enumera: (1)principalele aspecte de acoperit; (2) principalele rapoarte/liste folosite în prezent; (3)se vor prezenta mostre/copii de rapoarte; (4)oricare alte cerinte !

14

Perioada în care beneficiarul poate sta la dispozitia noastră pentru analiză de detaliu

Se va mentiona data sau perioada. Sunt necesare cel putin 2 sedinte de 2 ore !. Trebuie să participe minimum un factor decident (sef serviciu) si un utilizator.

15

Pretul programului. Pretul programului nu se stabileste în această fază

Orientativ beneficiarul poate indica o marje a pretului în care crede că se va încadra. (de la 100$ la 1000$, 1000$ la 3000$ s.a.m.d.)

16

Se doreste sau se prevede service la acest program?

 

 

 

 

 1. Consultantă si analiză în domeniul software.
 1. Consultantă privind alegerea solutiei optime software care se potriveste profilului dvs.
 2. Consultantă privind alegerea solutiei optime hardware care se potriveste profilului dvs.
 3. Analiză sistem existent si întocmire documentatie pentru licitatii de aplicatii software.

 

 1. Aplicatii software la comanda. Realizarea de programe după chipul si asemănarea clientului.

Dacă sunteti interesati în realizarea unei aplicatii software "la comandă" conform necesitătilor organizatiei dvs. vă propunem o discutie preliminară pentru a identifica clar ce vă doriti si bineînteles să ne dăm seama dacă suntem în stare să onorăm realizarea unei astfel de aplicatii software.

1. Despre Confidentialitatea datelor. Noi ne angajăm să păstrăm confidentialitatea datelor

Sunteti o organizatie care vehiculează date sensibile ?

Toată lumea are date sensibile !

Nimeni nu doreste să expună datele si informatiile sale publicului larg, păstrând secretul.

Noi respectăm confidentialitatea datelor dvs. indiferent dacă sunteti o firmă particulară de mici dimensiuni, un concern multinational, o regie, un ONG sau o unitate bugetară (unitate militară, primarie, minister).

2. Pasii principali de realizare a unei aplicatii:

 1. Există deja un caiet de sarcini sau ceva de la care să pornim?

  Dacă DA, atunci discutia noastră are deja o bază de discutie fiindcă cineva a depus un efort pentru identificarea necesitătilor dvs. si atunci putem identifica mai usor unde ne găsim;

  Dacă NU există un caiet de sarcini atunci discutia noastră va începe cu identificarea necesitătilor dvs.;

 2. Realizare caiet de sarcini sau caiet de cerinte minimale dacă Nu există unul.

Pentru relizarea unui caiet de sarcini beneficiarul va trebui să aibă în vedere si următoarele:

 1. Realizare aplicatie.

Realizarea efectivă se face cam în felul următor:

Modelul Final. După 60 de zile vom mai face si alte "corectii" (rezolvare bug-uri) la aplicatie.

Timpul total estimat de noi pentru realizare (adunate toate fazele) este în jur de 60-90 de zile.

Dacă aplicatia este bazată pe tehnologie WEB/Internet beneficiarul va achizitiona suplimentar toate serviciile si serverele necesare:

 

 

 1. Clasa small business. Programe software disponibile pentru instalare:

 1. Homecont 4.0 – program de contabilitate generală:

Functia principală a acestui program este evidentierea analitică a tranzactiilor contabile (nota cu nota) urmărindu-se activitatea la nivelul contului analitic contabil.

Ce este acest program ?

- un program de contabilitate clasa "small" în care se poate tine evidenta contabilitătii generale valorice pe conturi a activitatii unei firme. Este însotit de un modul de NIR-uri si unul de Vânzari pentru evidentierea tuturor intrărilor /iesirilor din patrimoniu. Scoate toate jurnalele "standard" respectiv fise cont, carte mare, fisa op. div., balante sintetice/analitice (3 tipuri), jurnal cumparari, jurnal vânzări, registru de casă/bancă. Are "extensii" pentru contabilitatea de magazin (pretul mărfii cu TVA+Adaos în el). Are si un generator de formulare ad-hoc în care poti genera propriul tău formular bilantul, contul de profit, anexa 14 s.a.m.d.

Are "tentaculele" pregatite pentru evidenta analitică a furnizorilor, clientilor, a facturilor si a decontărilor cu personalul si are "restrictii/filtre" pe cele mai importante domenii economice cum ar fi: tva, cumpărări, venituri, decontări, marfă, fonduri, productie, personal, protectie socială, finantări, debitori etc...(vreo 20). Prin restrictii si tentacule înseamnă că programul are deja "pregatite" acele legături pentru a evidentia în analitic dupa "chipul si asemanarea beneficiarului" a unor cerinte ad-hoc sau a unor interogări complexe;

Ce facilitati implicite are acest program?

Ce alte lucruri "bune" ar mai putea face?

 

 1. Bilant 1.1 – program de agregare si urmărire a formularelor centralizatoare:

  Functia principală a acestui program este de a permite definirea unor formulare financiar-contabile (bilant, balanta, anexe bugetare, cont de executie, bugete etc.) si urmărirea acestora pe unităti subordonate.

  Ce este acest program ?

  Cu ajutorul acestui program se pot centraliza/agrega datele într-un singur loc de pe mai multe formulare financiare completate în "n" locatii.

  Exemplu concret: programul poate fi instalat la un ordonator de credite primar, secundar sau tertiar a cărui activitate principală constă în alocarea de fonduri bugetare pentru un grup de ordonatori de credite subordonati.

  Daca un minister sau primărie este ordonator de credite el poate defini un set de formulare pentru toate unitătile subordonate din teritoriu si le transmite acestora pe cale electronică sau pe dischetă. Unitătile preiau pe dischetă sau de pe internet pachetul (fisierele goale) le deschid cu ajutorul programului Bilant1.0, le completează, le verifică , le listează pt. uz intern si le trimit înapoi ministerului. În câteva secunde după primire, ministerul are toate datele completate cu toate formularele ale tuturor unitătilor subordonate.

  Un alt exemplu mai usor de înteles poate fi următorul:

  Serviciul Bilanturi de la circa financiară pentru a agrega datele de pe situatiile financiare ale tuturor agentilor economici arondati trebuie să copieze de pe anumite formulare toate datele si să le introducă în calculator. Cu ajutorul programului Bilant1.1 formularele se completează cu ajutorul calculatorului. Formularele pot fi preluate pe dischetă acasă de către utilizator, încărcate si aduse înapoi tot pe dischetă.

  Un alt exemplu din domeniul firmelor particulare:

  Poate fi folosit la fel de bine si de o firmă al cărei sediu central agregă datele filialelor sau sucursalelor răspândite în toate judetele tării. Filialele completează un set de formulare predefinit si le tranmit spre agregare sediului central.

  Detalii tehnice, Modul de operare:

  Programul permite definirea cu foarte mare usurintă a unor formulare de tip Bilant, Buget de venituri, Cont de profit si pierdere, Anexa 14, Balante sau orice altceva va trece prin cap din punct de vedere al formularisticii financiare de sinteză.

  Fiecare formular are: un numar de linii (rânduri), 3 coloane descriptive si un numar de coloane valorice (maxim 8 momentan);

  Fiecare celula din formular are o formula proprie care poate fi: suma, înmultire, împartire sau orice alta formulă matematică continând valorile unor coloane din lateral sau a unor rânduri de jos sau de deasupra.

  Vizualizarea datelor se poate face filtrat pe tipuri de unităti (SRL, SNC,SA), pe unitati administrative (judete, pe orase, pe sectoare,) pe tip de subordonati ( pe spitale, policlinici, farmacii, scoli, licee, gradinite) sau pe orice alt criteriu se stabileste prin regulile initiale.

  Facilitati implicite:

  -lucreaza în retea (1-20 clienti/server);

  -lucru cu mai multi utilizatori. Are functii de "spion" care urmăreste utilizatorul de la intrarea în aplicatie si pâna la iesirea acestuia;

  -are un set de utilitare incluse cu care putem: cauta si edita de pe disc orice fisier, putem accesa internetul (adica are un browser de Web inclus), un utilitar pentru citire/vizualizare fisiere multimedia (mp3, wav, avi etc.);

  -poate lucra cu sectii, subunităti sau oficii aflate la distantă fiecare având activitatea lui.

  -este ready (pregătit) în cazul în care se solicită ca în back-end să fie un RDBMS puternic cum ar fi SQL server;

  -poate transmite sau poate prelua tranzactii accesând orice bază de date standard aflată în retea si recunoscută prin TCP/IP cum ar fi SQLServer, Progress sau Oracle.

 2. Furnizori 2.0 – program de urmărire a situatiei facturilor si al plătilor la furnizori:

Functia principală a acestui program este evidentierea analitică a facturilor furnizorilor umărindu-se activitatea la nivelul furnizorului, facturii, documentelor de plată.

Utilitatea unui astfel de program se regăseste acolo unde există unităti economice mari cu sute de facturi de la furnizor aflate în stadii diferite de prelucrare.

Factura este urmărită pe:

data facturii, data intrării, data scadentei, contract, furnizor, stare (acceptată, neacceptată, în curs de acceptare), tipul cheltuielii ocazionate;

Furnizorul este urmărit pe: cod furnizor, denumire furnizor, neplătiti, platiti partial sau total, în curs de acceptare;

Programul listează rapoarte cu orice combinatie a atributelor facturii sau furnizorului.

Plata se urmareste pe : data platii, obiectul platii, modul de plată, număr document plată

Ca rapoarte principale sunt listate:

 

 1. STOCURI 2.0 – program de evidentă analitică a gestiunii stocurilor.

Functia principală a acestui program este evidentierea analitică a articolelor de stoc existente în patrimoniu (în gestiuni) umărindu-se activitatea la nivelul atributelor de intrare: codului de articol, gestiunii, pretului de intrare (FIFO), furnizorului, facturii, NIR-ului si al atributelor de iesire: numar si tip documet iesire (bon consum, aviz, factură client, etc…) cod client.

Utilitatea unui astfel de program se regăseste acolo unde se tine o evidentă analitică a stocurilor la nivelul fisei de material/marfă aflate la preturi diferite de intrare în cadrul uneia sau mai multor gestiuni.

Programul urmăreste traseul si starea unui material/marfă/produs de la intrarea acestuia pe usa gestiunii si până la iesirea acestuia prin una din metodele clasice posibile (consum intern, productie, vânzare la client) urmarindu-se simultan:

Regulile de bază pe care le impune programul sunt următoarele:

EXEMPLU:

-am cumparat 7 becuri de 24 V la 5 lei, 3 becuri de 24 V la 10 lei, 8 becuri de 220V la 15 lei si 9 becuri de 220V la 13 lei. Pentru aceasta vom codifica în nomenclator cu codul B001 becul de 24V si B002 becul de 220V, vom "crea" o gestiune cu numarul 5 numită "Mat.Electrice" si vom face intrările.

După intrare stocul va arăta asa:

Stocul pe gestiuni

Gestiunea nr. 5

Materiale electrice

cod material

Denumire

cant initiala

Cant intrata

Cant iesita

Pret

Stoc final

Sold final

B001

bec 24V

0,000

7,000

5,00

7,00

35,00

0,000

3,000

10,00

3,00

30,00

Total

0,000

10,000

0,000

6,500

10,000

65,000

B002

Bec 220V

0,000

8,000

15,00

8,00

120,00

0,000

9,000

13,00

9,00

117,00

Total

0,000

17,000

0,000

13,941

17,000

237,000

Total gestiune:

0,00

27,00

0,00

11,19

27,00

302,00

Se vănd sau se consumă din stoc 8 becuri de 24V si 11 becuri de 220V:

Stocul pe gestiuni

Gestiunea nr. 5

Materiale electrice

cod material

Denumire

Cant initiala

Cant intrata

Cant iesita

Pret

Stoc final

Sold final

B001

bec 24V

0,000

7,000

7,00

5,00

0,00

0,00

0,000

3,000

1,00

10,00

2,00

20,00

Total

0,000

10,000

8,000

10,000

2,000

20,000

B002

Bec 220V

0,000

8,000

8,00

15,00

0,00

0,00

0,000

9,000

3,00

13,00

6,00

78,00

Total

0,000

17,000

11,000

13,000

6,000

78,000

Total gestiune:

0,00

27,00

19,00

12,25

8,00

98,00

O parte din Rapoartele pe care le listează programul sunt:

Majoritatea rapoartelor pot fi listate sau vizualizate în următoarele forme: în ecran, la imprimantă, în format fisier "dbf" sau "xls" /Excel.

 1. Imagini 1.0 – program de autoprezentare si stocare imagini tip album.

Programul are ca scop incorporarea dinamică într-un album a unor imagini prelucrate de tip bmp, gif sau jpeg. După preluarea în interiorul unei baze de date din PC., imaginile pot fi vizualizate pe ecran una câte una (pe număr, pe nume) sau pe grupuri.

 1. Clasa ERP. Vă doriti un program din clasa ERP ? Vă doriti un program care "să facă" de toate (contabilitate financiară, stocuri, mijloace fixe, salarii, productie, costuri, comercial, bugete) ?
 1. Câteva cuvinte despre aplicatiile din clasa small business.

Programele din clasa "small business" se instalează de obicei "asa cum sunt" adică furnizorul nu face modificări la aplicatie doar de dragul unui beneficiar ci îi furnizează acestuia un pachet standard. Beneficiarul primeste de obicei un CD (sau câteva dischete) si un manual de utilizare pe care le instalează apoi pe calculatorul "de acasă", după care i se mai poate face un instructaj la "botu’ calulului", la sediul său sau al furnizorului.

Avantajele unui soft din clasa "small" sunt următoarele:

Dezavantajele unui soft din clasa "small" sunt următoarele:

 1. Câteva cuvinte despre aplicatiile din clasa ERP:

Citeste si despre cizmaria informatica sau cum sa nu implementezi un produs ERP indiferent pe ce parte a baricadei te afli (beneficiar de ERP sau producator de ERP)

Avantajele unui soft din clasa "ERP" sunt următoarele:

Dezavantajele unui soft din clasa "ERP" sunt următoarele:

 1. Care ar fi scenariul unei instalări ?

Implementarea unui produs din clasa ERP necesită mai multe faze care se întind pe o perioadă mai mare de 3 luni (uneori între 6 luni si 2 ani chiar, în functie de complexitatea si întinderea beneficiarului). Implementarea si "asimilarea" unui produs ERP necesită efort suplimentar de ambele părti, atât de la beneficiar (dvs.) cât si de la furnizorul solutiei.

Dintre etapele importante vă mentionăm:

În cazul în care vă doriti o aplicatie complexă din clasa ERP care să satisfacă simultan majoritatea functiunilor firmei atunci putem purta o discutie preliminară în care vă putem descrie solutiile software disponibile si un posibil scenariu de implementare al aplicatiei.

HomeCont SRL produce la comanda aplicatii software în domeniul financiar-contabil si acorda consultanta în domeniul aplicatiilor ERP.  Trimiteti un e-mail pentru sectiunea care reprezinta interes pentru firma dvs.: Aplicatii ERP - puteti trimite o scurta descriere a cerintelor dvs. ; Consultanta privind achizitionarea sau extinderea unei aplicatii in domeniul economic: ; Proiecte noi - aplicatii software scrise de la 0 ; Rapoarte noi - pentru aplicatii economice deja existente ; Aplicatii dedicate  in interfata cu dispozitive hardware (case de marcat, cod de bare) ;Proiectare aplicatii în foxpro

Oferta produselor Homecont:

HOMECONT S.R.L. Bucuresti, Romania

cautare personalizata